มอเตอร์ไซค์
4696
คัน
คนเข้าเว็บ
130,000
ต่อเดือน
แฟนเพจ
183,000
บน FB

หน้าหลัก

หน้ารายละเอียด

ตำแหน่ง A1 ขนาด 970 x 250

จะมีทั้งหมด 1 แบนเนอร์ โฆษณาจะแสดงอยู่ทั้งหน้าหลักและหน้ารายละเอียดมอเตอร์ไซค์ บนหน้าเว็บคอมพิวเคอร์และมือถือ

ตำแหน่ง A2 ขนาด 460 x 80

จะมีทั้งหมด 4 แบนเนอร์ โฆษณาจะแสดงอยู่ทั้งหน้าหลักและหน้ารายละเอียดมอเตอร์ไซค์ บนหน้าเว็บคอมพิวเคอร์และมือถือ